افسردگی شدید

۱۳۹۹/۳/۲۵ ۹:۵۹:۲۷By |درمان های روانشناسی|

افسردگی شدید در افراد وقتی درگیر اختلال افسردگی شدید هستید، مهمترین کاری که باید بکنید این است که با خودتان مهربان باشید. این دقیقاً همان چیزی است که می تواند [...]