هیدروکسی زین، داروی آرمبخش، اضطراب و استرس

۱۳۹۸/۱۲/۲ ۲۰:۳۳:۴۸By |داروهای روانپزشکی|

طبقه بندی درمانی هیدورکسی زین هیدروکسی زین با مهار فعالیت CNS بر سطح تحت قشر مغزي، اثر آرامبخشی خود را اعمال می نماید. بنابراین، هیدروکسی زین برای درمان اختلالات اضطرابی [...]