عواقب جسمی و روانی خود ارضایی یا استمناء

۱۳۹۸/۷/۲۴ ۲۱:۰۲:۱۲By |آموزش زناشویی|

استمنا یا اونانیسم یا ماستوربیشن یا خود ارضایی یا به اصطلاح عوام جلق عبارت است از سکس با خود تا سر حد ارضاء شدن که بیشتر توام با خیال بافی [...]