روزمرگی یا خستگی کاری چیست؟

۱۳۹۸/۱۰/۴ ۲۱:۴۶:۳۹By |مدیریت منابع انسانی|

شاید در بین اطرافیان خود افرادی را دیده باشید که صبح وقتی از خواب بیدار می شوند، هیچ تمایلی ندارند سر کار بروند. در ساعات کاری هم دائم به ساعت [...]