برای به حافظه سپردن، چهار ساعت پس از آن ورزش کنید!

۱۳۹۸/۹/۱۲ ۲۰:۳۴:۵۴By |روانشناسی شناختی|

یک مطالعه جدید، استراتژی جالبی برای یادآوری چیزهایی که یاد میگیرید پیشنهاد می دهد؛ چهار ساعت بعد از یادگیری ورزش کنید. یافته های این تحقیق، در ژورنال Cell Press journal [...]