انزال زودرس در مردان

۱۳۹۸/۷/۲۵ ۱۸:۴۱:۴۰By |آموزش زناشویی|

انزال زودرس بیشترین مشكل جنسی در بین مردان است. براساس تحقیقی كه روی 2865 مرد در گروه سنی متفاوت انجام شده میزان انزال زودرس در طول یک سال در هر [...]