رانندگی کردن یا صحبت کردن؟ همه چیز درباره کارکرد مغز

۱۳۹۸/۹/۱۱ ۴:۵۱:۲۰By |روانشناسی شناختی|

هنگامی که ما مشغول تکلیفی هستیم که نیازمند بینایی است، مغز قدرت شنوایی ما را برای تسهیل کار چشم، کاهش می دهد. این نتایج تحقیقی است که محققین دانشگاه لینشوپینگ [...]