شماره تماس : 88571800 - ۷۷۸۸۲۸۱۷ – ۷۶۷۱۰۸۱۹ - 88078585|info@psychoexir.com

رها كردن گذشته و خلاص شدن از آن

2019-12-24T21:36:01+03:30By |روانکاوی|

یكی از بیشترین دلایلی كه افراد به روانشناس مراجعه می كنند، رها كردن گذشته است. گاهی اوقات، آنچه که اتفاق افتاده است، می تواند بسیار طاقت فرسا باشد؛ حتی اگر مدتی از آن اتفاق گذشته باشد، انگار كه هنوز هم در زندگی حال حاضر ما وجود دارند. ممكن است صدا، موقعیت یا افرادی كه متعلق به [...]

هیجانات سالم و ناسالم و تفاوت آن ها

2019-11-15T23:52:24+03:30By |روانشناسی سلامت|

حتما این جمله را شنیده اید که احساساتتان را احساس كنید و آن ها را سركوب نكنید. زمانی كه فردی برای رشد و توسعه شخصی خود، وقت و انرژی می گذارد، به این امید است كه از هر نظر سالم و سلامت شود. ولی با این حال بسیار راحت است كه همچنان درگیر الگوهای سركوب و [...]

مکانیسم خود درمانی در مغز / EMDR

2020-06-22T13:27:47+04:30By |درمان های روانشناسی|

EMDR با یک سیستم تطبیقی پردازش اطلاعات [adaptive information processing system] شروع می شود که در سیستم عصبی ما جا دارد، تا به رشد روحی ــ روانی ما کمک کند. ایده ساده ای است؛ همه ما در طول عمرمان آسیب های کوچکی را تجربه می کنیم ولی معمولا در ما PTSD به وجود نمی آید...   [...]

حساسیت زدایی منظم با حرکات جانبی چشم EMDR

2019-11-01T17:16:25+03:30By |درمان های روانشناسی|

حساسیت زدایی با استفاده از حرکات چشم و پردازش مجدد (EMDR)، روش درمانی است که توسط فرانسیس شاپیرو ابداع شد. شاپیرو، علت استرس پس از سانحه را خاطرات ناراحت کننده می دانست. به عقیده ی شاپیرو زمانی که یک تجربه آسیب زا رخ می دهد، مکانیسم مقابله نرمال را بر هم می زند. تجربه خاص و [...]