شماره تماس : 88571800 - ۷۷۸۸۲۸۱۷ – ۷۶۷۱۰۸۱۹ - 88078585|info@psychoexir.com

روانشناسی و مشاوره ایدز و HIV

2019-11-15T02:19:07+03:30By |روانشناسی سلامت|

چه كسانی می توانند از این مشاوره بهره ببرند؟ داشتن مشاوره در مورد مسئله ایدز، می تواند برای تمام افراد سودمند باشد: اگر شما فکر می کنید در خطر ابتلا هستید و نگران انجام آزمایش هستید. اگر شما آزمایش داده اید و منتظر نتیجه هستید. اگر شریک شما HIV مثبت است، و یا خود را در [...]

درباره ایدز بیشتر بدانیم

2019-11-16T01:45:51+03:30By |روانشناسی سلامت|

همچنان كه وارد هزاره جدید می شویم، ویروس از بین برنده سیستم ایمنی بدن انسان یا همان ایدز ، به ایفای نقشی بـرجستـه در بـه خـطر انـداختـن سـلامتی بشر، در سراسر جهان ادامه می دهد. آمـارهـای ارائـه شـده اخـیر از سوی سـازمـان مـلل، نـشان می دهـد كه تقریبا 34 میلیون نفـر از مردم جهان، به این [...]