شماره تماس : 88571800 - ۷۷۸۸۲۸۱۷ – ۷۶۷۱۰۸۱۹ - 88078585|info@psychoexir.com

روش درمانی تحلیل رفتار متقابل

2019-11-01T16:48:04+03:30By |درمان های روانشناسی|

با استفاده از روش تحلیل رفتار متقابل ، می توان روشن كرد كه در لايه های زيرين ارتباطات جاری بين انسان ها، به واقع چه چيزی در حال رخ دادن است...! اجزای شخصیت انسان اریک برن می گوید رفتارها، افکار، احساسات و عواطف مختلف انسان، از بخش های مختلف شخصیت وی سرچشمه می گیرد. وی اجزای [...]

روان درمانی چیست؟

2020-07-06T12:12:24+04:30By |درمان های روانشناسی|

روان درمانی یک شیوه درمانی است که شما با بازگو کردن مشکلات هیجانی و روانشناختی خود به روانشناس یا روانپزشک، قادر به درک بهتر و تغییر شرایط، خلق، احساسات و افکار خود می گردید. این روش درمانی به شما کمک می کند تا کنترل زندگی را خود به دست بگیرد و با شیوه ها و مهارت [...]