اسراری که آقایان باید درباره ارضای جنسی خانم ها بدانند

2019-10-15T11:33:17+03:30By |آموزش زناشویی|

خانم ها، خوشحال باشید که در عصر حاضر زندگی می کنید، چرا که با نگاهی به گذشته، حدود 100 یا 50 سال پیش، نه تنها به مسئله ارضای جنسی زن اهمیّتی نمی دادند، بلکه محققین و دانشمندان نیز در این مورد به وضوح نظریه قطعی نداشتند! و در نگاه آن ها، تنها مردها نقشی حیاتی در [...]