تفکر در مقابل آگاهی

۱۴۰۲/۵/۲۸ ۱۱:۵۳:۰۴By |خلاقیت و هوش|

تفکر در مقابل آگاهی در این مقاله به مقایسه تفکر در مقابل آگاهی می پردازیم . اغلب ما انسان ها فکر می کنیم که داشتن ذهن قدرتمند به معنای داشتن [...]