دکتر سیمین احمد پور – روان تحلیلگر

تحصیلات

دکتری: روانشناسی عمومی ، دانشگاه علوم تحقیقات

کارشناسی ارشد: روان شناسی عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی

کارشناسی: روان شناسی عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی

فعالیت حرفه ای

 • مرکز مشاوره و خدمات روان‌شناسی اکسیر
 • مدرس دانشگاه
 • مشاور دبیرستان به مدت ۱۱ سال

کارگاه های آموزش

 • گذرانذن دوره تزبیت درمانگز ISTDP ،مدرس: دکتز علیرضا طهماسب
 • گذرانذن دوره آزمون سوأپ، مدرس: دکتر علیرضا طهماسب
 • گذرانذن دوره شخصیت و مکانیسم های دفاعی، مدرس: دکتر علیرضا طهماسب
 • گذرانذن دوره MBSR ،مدرس: دکتر سحر طاهبار
 • گذرانذن دوره زوج درمانی، مدرس: دکتر فزشته موتابی و دکتز لادن فتی
 • گذرانذن دوره مهارتهای زنذگی (ارتباط مؤثز) دکتز قهاری
 • گذرانذن دوره مقدماتی و پیشزفته اختلالات یادگیری در جهاد دانشگاهی، مذرس: دکتز کامکاری
 • مدرس دوره های مهارتهای زندگی
 • مدرس کارگاه های آموزش خانواده