رزومه خانم ملیکا کمال الدینی

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

کارشناسی روانشناسی عمومی

عضو انجمن روانشناسی اربیتی  ایران و مدرس اموزش خانواده

درمانگر کودک و آموزش مهارت های فرزند پروری

سوابق وفعالیت ها:

درمانگر کودک و نوجوان در کلینیک روانشناسی اکسیر

درمانگر کودک و نوجوان در کلینیک روانشناسی کوشان

درمانگر مشاوره تلفنی کلینیک روانشنناسی صبا

بازی درمانگر مجتمع پزشکی سعادت آباد

استعداد یابی و سنجش توانایی های  ذهنی کودک و نوجوان(۱۳۹۶_۱۴۰۰)

روان درمانگر کودک در زمینه های اختلالات اضطرابی(وسواس،هراس،اضطراب،مشکلات دلبستگی،استرس بعد ازحادته )واختلالات یادگیری کودکان(۱۳۹۸_۱۴۰۰)

انتشارات:

کمال الدینی،ملیکا،ارزیابی و درمان اختلالات یادگیری کودکان،۱۳۹۷انتشارات نارون دانش

آقا بابایی کجویی ،فاطمه.کمال الدینی،ملیکا،بازی درمانی و یادگیری حرکتی کودکان،۱۳۹۹ انتشارات نارون دانش

کارگاه ها و مهارت ها:

دوره جامع تربیت روان درمانگر کودک و نوجوان دکتر سارا گوذرزی

دوره جامع تربیت روان درمانگر کودک با رویکرد شناختی دکتر سیما قدرتی

دوره اموزشی تربیت مربی استعداد یابی کودک و نوجوان دکتر زهرا افکاری

دارای گواینامه توانمندسازس مشاوره شغلی و تحصیلی فرهیختگان جوان

دوره جامع تربیت مربی آموزش خانواده و فرزند پروری دکتر سید علی قاسمی

کارگاه اموزشی اجرا،تفسر و نمره گزاری آزمون وکسلر کودکان دکتر  کامبیز کامکاری

کارگاه آموزشی اجرا،تفسیر ،نمره گزاری آزمون استنفورد بینه دکتر کامبیز کامکاری

گواهینامه مربیگری مهارت های زندگی دکتر یعقوب شفیعی فرد

دوره جامع تربیت درمانگر شناختی رفتاری دکتر یعقوب شفیعی فرد

دوره جامع رواندرمانگری اکت دکتر میلاد خواجه پور

کارگاه آموزشی اجرا و تفسیر و نمره گزاری تست mcmi