سوابق تحصیلی :

– دکتری : دانشجوی دکتری روانشناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی (سهمیه استعداد های درخشان)

– کارشناسی ارشد : روانشناسی شخصیت ، دانشگاه آزاد اسلامی

 

فعالیت حرفه‌ای :

– روان درمانگر در مرکز مشاوره و روانشناختی سار

 

انتشارات :

– کتاب : “اختلال یادگیری ریاضی” ، انتشارات روان

– مقاله “پیش‌بینی توانمندی روان شناختی کارکنان بانک بر اساس تهییج پذیری و سازگار بودن” _ پنجمین کنفرانس ملی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات روانشناسی

 

– مقاله “پیش‌بینی توانمندی روان‌شناختی کارکنان بانک بر اساس ابعاد شخصیتی صداقت،تواضع و گشودگی به تجربه ” _ چهارمین همایش ملی

 

روان‌شناسی تربیتی شناختی

 

سوابق آموزشی :

– کارگاه آموزشی رفتاردرمانی شناختی(CBT) زیرنظر دکتر حمیدپور (۱۰۰ ساعت)

– کارگاه آموزشی نظارت بر کار بالینی با رویکرد CBT زیرنظر دکتر حمیدپور (۱۰۰ ساعت)

– کارگاه آموزشی طرحواره درمانی زیرنظر درکتر حمیدپور (۱۰۰ ساعت)

– کارگاه آموزشی مربیگری مهارت های زندگی زیرنظر دکتر منوچهری (۶۰ ساعت)

– کارگاه آموزشی مبانی و زمینه های علّی ، هیجان ها و تنظیم شناخت هیجان ها زیرنظر دکتر عشایری (۴ ساعت)

– کارگاه آموزشی آشنایی با تکنیک های ذهن آگاهی زیرنظر دکتر حمیدپور (۸ ساعت)

– کارگاه آموزشی خانواده درمانی زیرنظر دکتر ثنایی (۱۰ ساعت)

– کارگاه آموزشی مشاوره پیش ازدواج زیرنظر دکتر ثنایی (۱۰ ساعت)

 

– کارگاه آموزشی زوج‌درمانی:مدل طرحواره‌محور زیرنظر دکتر حمیدپور (۵۰ ساعت)

– کارگاه آموزشی آسیب‌شناسی شخصیت زیرنظر دکتر حمیدپور (۵۰ ساعت)

– کارگاه آموزشی فرزندپروری مبتنی بر طرحواره زیرنظر دکتر حمیدپور(۲۵ ساعت)

– کارگاه آموزشی تشخیص و درمان اختلالات یادگیری زیرنظر دکتر علیزاده (۸ ساعت)