فرناز رضایی – روانشناس کودک

تحصیلات

کارشناسی ارشد: روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم تحقیقات تهران

کارشناسی: روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد

فعالیت های حرفه ای

فعالیت در کلینیک سنجش و اندازه گیری روانی (روانسنجی) مرکز خدمات روانشناختی اکسیر از سال ۱۳۹۶ تا کنون

 • عضو انجمن روانشناسی ایران
 • عضو انجمن مشاوره ایران
 • عضو انجمن ایرانی روانشناسی

انتشارات

ثبت پژوهشی با عنوان ” تبیین کمال گرایی بر حسب مکانیزم های دفاعی ” در هفتمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان (اردیبهشت ۹۳) در دانشگاه صنعتی اصفهان.

در حال حاضر مشغول ترجمه کتابی در زمینه آموزش کودکان

کارگاه های آموزشی

 • دوره تعلیم درمانگر کودک در مرکز مشاوره دانشگاه تهران
 • کارگاه مربی گری مهارت های زندگی کودک و نوجوان
 • کارگاه قصه گویی و قصه درمانی
 • شرکت در دومین کنگره روان کاوی و روان درمانی پویای ایران در دانشگاه شهید بهشتی
 • شرکت در هفتمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجوبان در دانشگاه صنعتی اصفهان
 • کارگاه دارو درمانی
 • کارگاه مصاحبه تشخیصی
 • کارگاه SPSS