دکتر عسل ناجیان مشاور و روانشناس نوجوان

دکتری: دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی

کارشناسی ارشد:  روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، دانشگاه: شهید بهشتی

کارشناسی:  تربیتی کودکان پیش دبستانی و دبستانی، دانشگاه: علامه

فعالیت های حرفه ای

 • دستیار آموزشی دکتر وحید نجاتی در کارگاه ­های آموزشی توانبخشی شناختی کودکان دارای اختلال نقص ­توجه و بیش ­فعالی
 • از سال ۱۳۹۳تا ۱۳۹۶ درمانگر اختلالات اضطراب، افسردگی، وسواس، نقص توجه و بیش فعالی کودک و نوجوان مرکز مشاوره و روانشناسی اکسیر
 • ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ درمانگر شناختی کودکان دارای اختلال نقص توجه و بیش ­فعالی کلینیک توانبخشی شناختی شهید بهشتی

انتشارات

 • نجاتی، وحید؛ ناجیان عسل؛ اکبرپور، فرشاد.(۱۳۹۵).بررسی اثربخشی توانبخشی شناختی مبتنی بر حرکت بر بهبود حافظه جاری کودکان مبتلا به اختلال کمبود توجه و فزون کنشی. علوم روانشناختی. ۱۵(۶۰).۵۰۴-۵۱۷.
 • نجاتی، وحید؛ ناجیان عسل. تاثیر توانبخشی شناختی مبتنی بر حرکت بر بهبود توجه پایدار و انعطاف­پذیری شناختی کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی. طب توانبخشی.Receive Date:15 November 2015, accept date: 26 september.
 • نجاتی، وحید؛ آبادی، فاطمه؛ رمضان نیا؛ زهرا؛ ناجیان عسل.(۱۳۹۵).بررسی توجه پایدار در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی. علوم روانشناختی. ۱۵(۵۸).
 • Nejati, vahid; salehinejad, mohammad ali; najian, asal. Transcranial direct current stimulation improves executive dysfunctions inADHD: Implications for inhibitory control,working memory, executive control and cognitive flexibility. Jornal of attention disorder. Accept: 23 july

طرح های پژوهشی

 • ساخت پکیج توانبخشی کرتکس (۷ تا ۱۲) جهت ارتقاء کارکردهای اجرایی مغز کودکان دارای اختلال نقص­توجه و بیش فعالی. دکتر وحید نجاتی/ عسل ناجیان.
 • ساخت پکیج توانبخشی کرتکس (پیش از دبستان) (در حال انجام). دکتر وحید نجاتی و عسل ناجیان.
 • ساخت پکیج مهارت های اجتماعیی کودکان ۳ تا ۶ و ۶ تا ۱۲.

کارگاه های آموزشی

 • کارگاه آموزشی مداخلات روانشناختی کودکان طلاق در ششمین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده به مدت ۴ ساعت در تاریخ ۱۹/۲/۹۳. دکتر کارینه طهماسیان.
 • کارگاه آموزشی درمان شناختی رفتاری وسواس کودکان. انجمن روانشناسی ایران. به مدت ۸ ساعت در تاریخ­های ۲۳ و ۲۴ تیرماه ۱۳۹۳. دکتر کارینه طهماسیان.
 • کارگاه آموزشی شناخت درمانی کودکان. انجمن روانشناسی ایران. به مدت ۸ ساعت در تاریخ­ ۶ خرداد ۱۳۹۳. دکتر کارینه طهماسیان.
 • کارگاه آموزشی (آموزش مدیریت خشم برای کودکان با مشکلات رفتاری). انجمن روانشناسی ایران. به مدت ۸ ساعت در تاریخ­ ۲ تیر ۱۳۹۴. دکتر کارینه طهماسیان.
 • کارگاه آموزشی بازی درمانی ویژه ADHD . مرکز سلامت. به مدت ۱۶ ساعت در تاریخ ۵و ۶ تیر ۱۳۹۳. دکتر سید محسن اصغری نکاح.
 • کارگاه آموزشی بازی درمانی. دانشگاه علامه. به مدت ۸ ساعت در تاریخ ۹ و ۲۳ آذر ۱۳۹۰.
 • کارگاه تکنیک های آدلری برای درمان مشکلات رفتاری- هیجانی کودکان. دانشگاه علامه.به مدت ۸ ساعت. در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶. استاد دکتر حمید علیزاده.
 • کارگاه آموزشی توانبخشی شناختی مبتنی بر حرکت کودکان ADHD. کنگره روانشناسی کودک و نوجوان. ۸ ساعت در تاریخ اردیبهشت ۱۳۹۳. دکتر وحید نجاتی.
 • مدرسه تابستانه توانبخشی شناختی (کارکردهای اجرایی مغز). دانشگاه توانبخشی. تابستان ۱۳۹۴. دکتر وحید نجاتی
 • کارگاه آموزشی آسیب شناسی مبتنی بر DSM5. موسسه آموزش عالی آزاد آرمان. به مدت ۱۲ ساعت. در تاریخ ۱۲ خرداد ۱۳۹۶. استاد وحید همتی ثابت.
 • کارگاه آسیب شناسی مبتنی بر istdp . به مدت ۱۴ ساعت. در تاریخ ۲۹ و ۲۸ اردیبهشت. دکتر سرافراز.