بررسی روانشناختی حادثه قتل بابک خرمدین

۱۴۰۲/۶/۶ ۱۰:۵۱:۱۳By |روانشناسی شخصیت|

در روزهای گذشته، خبر قتل بابک خرمدین و خواهر و شوهر خواهرش به دست  پدر و مادرش شوک بزرگی بر جامعه وارد کرد. این اتفاق باور ما را در حوزه [...]