.

مرکز روانشناسی اکسیر در راستای همکاری های دو طرفه و با هدف تعامل هر چه بیشتر با افراد و همچنین متخصصین از علاقمندان به همکاری دعوت به عمل می آورد.

  1. متخصصین روانشناسی: تمامی متخصصین روانشناسی می توانند با ارسال رزومه ی خود علاقمندی خود را نسبت به همکاری در مرکز اکسیر اعلام نمایند. رزومه ی همکاران در کمیته ی علمی مرکز اکسیر بررسی می شود و در صورت تایید از طریق ایمیل ثبت شده اعلام می گردد.

onlineexir@gmail.com