مونا قانع – نوروتراپیست

تحصیلات

 • کارشناسی ارشد: روانشناسی بالینی، دانشگاه الزهرا
 • کارشناسی : روانشناسی بالینی، دانشگاه شهید بهشتی

 

فعالیت های حرفه ای

 • نوروتراپیست، مرکز مشاوره اکسیر
 • تولید محتوای روانشناختی وب سایت، مرکز مشاوره اکسیر
 • روانشناس جذب و استخدام (روانشناس صنعتی و سازمانی)، مر کز مشاوره اکسیر
 • مجری طرح پژوهشی، پژوهشکده رویان
 • همکار طرح پژوهشی، پژوهشکده رویان

انتشارات

 • مقایسه طرحواره‌های ناسازگار اولیه و ریشه‌های والدینی آن و سبک‌های مقابله ای در افراد مبتلا به دیابت نوع I و افراد مبتلا به پسوریازیس و افراد سالم، مطالعات روانشناسی بالینی

 

کارگاه های آموزشی

 • عضو انجمن روانشناسی ایران
 • شرکت در کارگاه آموزشی معنادرمانی
 • شرکت در کارگاه آموزشی sex therapy
 • شرکت در کارگاه آموزشی تربیت جنسی کودک
 • کارگاه نوروفیدبک مقدماتی
 • شرکت در دوره CBT1
 • شرکت در دوره CBT2
 • شرکت در دوره CBT3
 • شرکت در دوره سوپرویژن CBT
 • شرکت در کارگاه آموزشی اصول و مبانی CBT
 • شرکت در کارگاه آموزشی طرحواره درمانی
 • شرکت در کارگاه آموزشی خیانت های زناشویی، CBT
 • شرکت در کارگاه آموزشی درمان مثبت نگر
 • شرکت در کارگاه آموزشی کابرد رویکرد روابط موضوعی در تحلیل روابط عاطفی
 • شرکت در کارگاه آموزشی مصاحبه تشخیصی ساختار یافته SCID
 • شرکت در کارگاه آموزشی شناخت و درمان اختلال شخصیت مرزی با رویکرد روانکاوی