مونا قانع – نوروتراپیست

تحصیلات

 • کارشناسی ارشد: روانشناسی بالینی، دانشگاه الزهرا
 • کارشناسی : روانشناسی بالینی، دانشگاه شهید بهشتی

 

فعالیت های حرفه ای

 • نوروتراپیست، مرکز مشاوره اکسیر
 • تولید محتوای روانشناختی وب سایت، مرکز مشاوره اکسیر
 • روانشناس جذب و استخدام (روانشناس صنعتی و سازمانی)، مر كز مشاوره اكسير
 • مجری طرح پژوهشی، پژوهشكده رويان
 • همكار طرح پژوهشی، پژوهشكده رويان

انتشارات

 • مقایسه طرحواره‌های ناسازگار اولیه و ریشه‌های والدینی آن و سبک‌های مقابله ای در افراد مبتلا به دیابت نوع I و افراد مبتلا به پسوریازیس و افراد سالم، مطالعات روانشناسی بالینی

 

کارگاه های آموزشی

 • عضو انجمن روانشناسی ايران
 • شركت در كارگاه آموزشی معنادرمانی
 • شركت در كارگاه آموزشی sex therapy
 • شركت در كارگاه آموزشی تربيت جنسی كودك
 • کارگاه نوروفیدبک مقدماتی
 • شركت در دوره CBT1
 • شركت در دوره CBT2
 • شركت در دوره CBT3
 • شركت در دوره سوپرويژن CBT
 • شركت در كارگاه آموزشی اصول و مبانی CBT
 • شركت در كارگاه آموزشی طرحواره درمانی
 • شركت در كارگاه آموزشی خيانت های زناشويی، CBT
 • شركت در كارگاه آموزشی درمان مثبت نگر
 • شركت در كارگاه آموزشی كابرد رويكرد روابط موضوعی در تحليل روابط عاطفی
 • شركت در كارگاه آموزشی مصاحبه تشخيصی ساختار يافته SCID
 • شركت در كارگاه آموزشی شناخت و درمان اختلال شخصيت مرزی با رويكرد روانكاوی

دانلود رزومه کامل مونا قانع