تحصیلات

  • کارشناسی ارشد : روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی
  • کارشناسی : روانشناسی آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه علامه طباطبایی

 

فعالیت های حرفه ای

  • روانسنج، مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی اکسیر

انتشارات

  • موضوع پایان نامه کارشناسی: اثر بخشی شن بازی درمانی بر کاهش اضطراب کودکان
  • موضوع پایان نامه ارشد: اثربخشی AcT بر کاهش افکار ناخودآیند و سبک های کنار آمدن زنان مبتلا به ام اس