[bt_section][bt_row][bt_column width=”1/1″][bt_text]

سنجش و روان‌سنجی

سنجش و روان‌سنجی یکی از حیطه‌های اصلی روانشناسی بالینی است. به‌طورکلی روان‌سنجی عبارت است از بررسی و اندازه‌گیری ویژگی‌های روان‌شناختی انسان و تلاش برای تبدیل ویژگی‌های کیفی به داده‌‌‌‌‌های کمی و قابل مقایسه است. در نتیجه باید توجه داشت که داده‌های به‌دست‌آمده از آزمون‌های روان‌شناختی می‌بایست به عنوان ابزاری در کنار سایر ابزار تشخیصی مانند مصاحبه و مشاهده مورد استفاده و تفسیر قرار گیرند.

[/bt_text][bt_row_inner][bt_column_inner width=”3/4″][bt_text]

دپارتمان سنجش و روان‌سنجی اکسیر

سنجش و روان‌سنجی مرکز مشاوره اکسیر فعالیت‌های خود را در سه حیطه انجام می‌دهد.

  • کلینیکی
  • پژوهشی
  • صنعتی و سازمانی

[/bt_text][/bt_column_inner][bt_column_inner width=”1/4″][bt_image image=”27097″ caption_text=”” size=”” shape=”circle” url=”” target=”_self” hover_type=”” el_class=”” el_style=”” responsive=””][/bt_image][/bt_column_inner][/bt_row_inner][/bt_column][/bt_row][/bt_section][bt_section][bt_row][bt_column width=”1/1″][bt_text]

بخش کلینیکی

بخش کلینیکی سنجش و روان‌سنجی اکسیر گستره وسیعی از ابعاد و حیطه‌های فردی و بین فردی را در برمی‌گیرد، آزمون‌های روان‌شناختی بر اساس حوزه موردسنجش طبقه‌بندی می‌شوند. حوزه‌های اصلی موردسنجش در بخش سنجش و روان‌سنجی شامل شناختی، روان‌شناختی، رفتاری، شخصیت، استعدادیابی شغلی و تحصیلی و روابط میان فردی است.

دپارتمان سنجش و روان‌سنجی مرکز مشاوره اکسیر مفتخر است که خدمات تشخیصی و ارزیابی خود را بر اساس جدیدترین متدهای ارزیابی جهان، در تمامی زمینه‌های ذکرشده ارائه دهد. در این بخش سعی شده است تا آزمون‌هایی که بالاترین میزان اعتبار و پایایی را دارند و مطابق با تغییرات روز دنیا هستند مورد استفاده قرار گیرد. آزمون‌ها هم به صورت نرم‌افزاری و هم به شکل مداد- کاغذی اجرا می‌گردد. همچنین پکیج‌های مختلفی بر اساس گروه سنی و اهداف خاص تشخیصی طراحی‌شده‌اند. آزمون‌هایی که در این بخش مورد استفاده قرار می‌گیرند به شرح زیر می‌باشند.

آزمون‌های ویژه کودکان که شامل IVA+PLUS، RCPE و WISC-R و آدمک گودیناف (هوش)، SCAS (اضطراب)، نما (نارساخوانی)، CBCL (چک‌لیست رفتاری)، ساراسون (اضطراب امتحان)، MCRE و PS (بررسی شیوه فرزند پروری) و …. است.

آزمون‌های ویژه نوجوانان که شامل YSR (چک‌لیست رفتاری)، هالند (رغبت سنج تحصیلی)، POPS (بررسی شیوه فرزند پروری)، RSPE و آدمک گودیناف (هوش)، TVPS-3(ادراک دیداری)، SCAS، Y-BOSC (وسواس فکری و عملی)، استرانگ (رغبت سنج شغلی) و…. است.

آزمون‌های ویژه بزرگ‌سالان که شامل CATTLE-IQ (فرم ۳) و WAIS-R(سنجش هوش)، IVA+Plus، آزمون حافظه بالینی وکسلر (سنجش میزان حافظه)، ASR (چک‌لیست رفتاری)، MCMI-III و -Cattle-16F و نئو و آزمون‌های دیگر برای شخصیت شناسی، BDI (سنجش افسردگی)، BAI (سنجش اضطراب)، SCL-90 (سلامت روان)، EQ(هوش هیجانی)، ENRICH (رضایت زناشویی) و دلبستگی بزرگ‌سالان و … است.

لازم به ذکر است در تفسیر هر یک از آزمون‌های ذکرشده در دپارتمان سنجش و روان‌سنجی اکسیر از اطلاعات متخصص ارزیاب و مشاهدات آزمونگر استفاده‌شده و تفسیر ارائه شده جهت تشخیص با توجه به مجموعه اطلاعات به دست آمده از مراجع صورت می‌گیرد. همچنین نمونه‌ای از نتایج آزمون‌ها به تشریح در اختیار آزمودنی قرار خواهد گرفت.

[/bt_text][/bt_column][/bt_row][/bt_section][bt_section][bt_row][bt_column width=”1/4″][/bt_column][bt_column width=”2/4″][bt_hr top_spaced=”topSemiSpaced” bottom_spaced=”not-spaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=”” responsive=””][/bt_hr][bt_image image=”27100″ caption_text=”” size=”” shape=”circle” url=”” target=”_self” hover_type=”” el_class=”” el_style=”” responsive=””][/bt_image][/bt_column][bt_column width=”1/4″][/bt_column][/bt_row][bt_row][bt_column width=”1/1″][bt_hr top_spaced=”topSmallSpaced” bottom_spaced=”not-spaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=”” responsive=””][/bt_hr][bt_text]

بخش پژوهشی

دپارتمان سنجش و روان‌سنجی اکسیر علاوه بر اجرا و تفسیر آزمون‌های ذکر شده فعالیت‌های پژوهشی با هدف تولید دانش و پیشرفت در زمینه سنجش به عمل می‌رساند. این فعالیت‌ها شامل تولید چارچوب تفسیری مناسب برای هر آزمون، طراحی پکیج‌های سنجشی مناسب برای اختلالات و گروه‌های هدف خاص مانند اختلالات یادگیری، استعدادیابی شغلی- تحصیلی، سنجش ابعاد روان‌شناختی ورزشی و تلاش برای به روز رساندن اطلاعات و همگامی با دانش روز دنیا در حیطه سنجش می‌باشد.

[/bt_text][/bt_column][/bt_row][/bt_section][bt_section][bt_row][bt_column width=”1/4″][/bt_column][bt_column width=”2/4″][bt_hr top_spaced=”topSemiSpaced” bottom_spaced=”not-spaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=”” responsive=””][/bt_hr][bt_image image=”27102″ caption_text=”” size=”” shape=”circle” url=”” target=”_self” hover_type=”” el_class=”” el_style=”” responsive=””][/bt_image][/bt_column][bt_column width=”1/4″][/bt_column][/bt_row][bt_row][bt_column width=”1/1″][bt_hr top_spaced=”topExtraSmallSpaced” bottom_spaced=”not-spaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=”” responsive=””][/bt_hr][bt_text]

بخش صنعتی سازمانی

دپارتمان سنجش و روان‌سنجی اکسیر در زمینه پروژه‌های صنعتی و سازمانی فعالیت‌های چشم‌گیری دارد. در این خصوص فعالیت‌هایی در جهت سنجش ابعاد مختلف شناختی و روان‌شناختی نیروهای استخدامی و در حال کار با هدف کمک به پیشرفت و افزایش کارآمدی مراکز صنعتی و سازمانی صورت می‌گیرد. همچنین در صورت لزوم پیشنهادات درمانی و راهبردی با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون‌ها در اختیار سازمان‌ها گذاشته می‌شود. از جمله آزمون‌های مورد استفاده در این بخش IVA+Plus، MBTI (بررسی ابعاد شخصیت)، NEO-240، SCL-90، EQ، ASR، HSE(استرس شغلی) و JDI (رضایت شغلی) و … است.

[/bt_text][bt_hr top_spaced=”not-spaced” bottom_spaced=”bottomSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=”” responsive=””][/bt_hr][/bt_column][/bt_row][/bt_section]