دکتر سمانه امیری – سکس تراپیست

تحصیلات

 • دکتری: روانشناسی عمومی /دانشکاه علوم تحقیقات تهران
 • کارشناسی ارشد: روانشناسی بالینی /دانشگاه ازاد تهران شمال
 • کارشناسی: روانشناسی عمومی، دانشگاه پیام نور

فعالیت های حرفه ای

 • خدمات روان درمانی در مرکز مشاوره اکسیر
 • خدمات روان درمانی و مشاوره روانشناسی غیر حضوری و حضوری
 • مشاوره تلفنی
 • مصاحبه تشخیصی
 • مسئول دفتر انتشارات دیبایه

انتشارات

 • مقاله علمی ترویجی – اثر بخشی امید درمانی و راهبردهای خود ارتقایی و خود حفاظتی ولع مصرف و انگیزش درمان افراد وابسته به مواد مخدر منطقه یک تهران
 • مقاله علمی ترویجی- رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه با سلامت عمومی و کیفیت زندگی دانشجویان روانشناسی دانشگاه ازاد تهران شمال
 • ارائه مقاله در کنگره دانشگاه علامه طباطبایی – تجربه زیسته فرزند پروری مادران دارای کودکان مبتلا به اوتیسم
 • ارایه مقاله در کنگره بین المللی- مقایسه گرایش به اعتیاد بر اساس ویژگیهای شخصیتی در دانشچویان زن و مرد دانشگاه پیام نور
 • ترجمه کتاب قانون جاذبه/ اثر مایکل لوسیر
 • ترجمه کتاب درک هوش هیجانی مردم/ گروه کی اف ای

کارگاه های آموزش

 • گواهی شرکت در کارگاه مشاوره پیش از ازدواج / دکتر علی مرادیان
 • گواهی شرکت در دوره خانواده درمانی سیستمی /دکتر علیرضا بوستانی
 • گواهی شرکت در دروه زوج درمانی تحلیلی / دکتر تاجریان
 • گواهی شرکت در دوره حل بحرانهای عاطفی/ طلاق/ خیانت/ دکتر تاجریان
 • گواهی شرکت در دوره سکس تراپی / دکتر شاه حسینی
 • شرکت در دوره دستیاری و سوپر ویژن زوج درمانی / مرکز مشاوره احیا تحت نظارت دکتر افروز/ سوپروایزر دکتر تاجریان
 • گواهی شرکت در کارگاه طرحواره درمانی / دکتر حمیدپور
 • گواهی شرکت در کارگاه مقاله نویسی / دکتر باصری
 • گواهی شرکت در دوره مربی گری مهدکودک