بنفشه فیروزآبادی – نوروتراپیست

تحصیلات

 • کارشناسی ارشد:  روانشناسی عمومی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
 • کارشناسی:  روانشناسی کودکان استثنایی، دانشگاه شهید بهشتی

فعالیت های حرفه ای

 • خدمات روانشناختی مرکز مشاوره دانشگاه سال 1385
 • مشاوره فردی، مرکز مشاوره شهرداری منطقه 6 1386 – 1389
 • نوروتراپیست و مشاوره کودک و نوجوان مرکز مشاوره اکسیر

انتشارات

 •  بررسی سبک دلبستگی زوجین در حال طلاق، دانشگاه شهید بهشتی، دکتر مظاهری، بنفشه حسینی فیروزآبادی
 • بررسی رابطه بین رضایتمندی شغلی و رضایتمندی زناشویی زنان و مردان معلم، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران دکتر خلعتبری بنفشه حسینی فیروزآبادی
 • مشکلات اضطرابی کودکان و نوجوانان: سوء استفاده جنسی و اختلال هراس اجتماعی در کودکان کار و خیابان،  همایش ملی مشکلات اضطرابی کودکان و نوجوانان، بنفشه حسینی فیروزآبادی
 • حرمت نفس و اضطراب کودکان و نوجوانان دارای همشیر با معلولیت جسمی و ذهنی، همایش ملی مشکلات اضطرابی کودکان و نوجوانان بنفشه حسینی فیروزآبادی

کارگاه های آموزشی

 • هنر و ارتباطات دانشگاه علوم تحقیقات تهران 1385
 • ازدواج موفق، دانشگاه شهید بهشتی 1385
 • بهداشت روانی، دانشگاه علم و صنعت 1385
 • مشکلات اجتماع محور، دانشگاه شهید بهشتی، 1386
  مدیریت زمان، دانشگاه شهید بهشتی، 1386
 • مهارتهای شغلی، دانشگاه شهید بهشتی، 1387
 • نوروفیدبک، کلینیک پارند، 1390
 • اصول و مبانی رفتار درمانی شناختی بزرگسال، انجمن روانشناسی ایران 1391
 • اصول و مبانی رفتار درمانی شناختی کودک،  انجمن روان شناسی کودک، 1392
 • بازی درمانی، انجمن روان شناسی کودک، 1392
  اختلالات روانی کودک و نوجوان، تشخیص و ارزیابی، 1393