الهام محرم خانی – نوروتراپیست

تحصیلات

 • کارشناسی ارشد : روانشناسی عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی
 • کارشناسی : روانشناسی بالینی، دانشگاه علامه طباطبایی

فعالیت های حرفه ای

 • کار در مهد کودک به عنوان مربی به مدت ۱ سال
 • کار ه عنوان نوروتراپیست به مدت ۳ سال و نیم
 • کار در مرکز بهزیستی شهید ذوالفقاری به عنوان روانشناس خط ۱۲۳ به مدت ۲ سال
 • کار در مرکز اکسیر به عنوان نوروتراپیست از سال ۹۵ تاکنون

 انتشارات

 • ثبت پژوهشی با عنوان ” تبیین کمال گرایی بر حسب مکانیزم های دفاعی ” در هفتمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان (اردیبهشت ۹۳) در دانشگاه صنعتی اصفهان.
 • در حال حاضر مشغول ترجمه کتابی در زمینه آموزش کودکان

کارگاه های آموزشی

 • دوره شش ماهه مربی گری مهد کودک جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران
 • دوره های عمومی و پیشرفته نوروفیدبک پارند
 • دوره درمان شناختی کودکان کارینه طهماسیان
 • دوره مصاحبه انگیزشی انجمن روانشناسی ایران
 • دوره درمان رفتاری کودکان خانم فرشته عظیمی پور در پارند
 • دوره ثبت QEEG پارند