علت و رفع مشکل انزوا طلبی

۱۳۹۸/۱۲/۶ ۱۲:۵۷:۵۱By |اختلالات بالینی بزرگ‌سال|

انزوا ممكن است انزوا را به عنوان یك احساس مبهم تجربه كرده باشید كه گویی بعضی چیزها در وضع رضایت بخشی نیست و نوعی پوچی جزئی، به شما دست می‌دهد. [...]