اختلالات خواب

2019-06-02T13:24:50+04:30By |اختلالات بالینی بزرگ‌سال|

... اختلالات خواب به دو دسته کلی کژخوابی ها و بدخوابی ها تقسیم می شوند. کژخوابی ها شامل بی خوابی، پرخوابی، حمله خواب، خشکی زدگی، و وقفه تنفسی در خواب هستند و بدخوابی ها شامل کابوس، اختلال وحشت شبانه، و خوابگردی هستند. در ادامه توضیح هریک از موارد ذکر شده آمده است. بی خوابی رایج ترین [...]