اثرات تجاوز جنسی در دوران کودکی

۱۳۹۸/۶/۳۰ ۷:۱۹:۰۹By |روان‌شناسی کودک|

تجاوز جنسی در دوران کودکی تجاوز جنسی در کودکی، می‌تواند عواقب و اثرات وسیع و متنوعی بر روی جسم و روان افراد تا دوران بزرگ‌سالی داشته باشد. تجربه آزار جنسی [...]

Go to Top