شماره تماس : 88571800 - ۷۷۸۸۲۸۱۷ – ۷۶۷۱۰۸۱۹ - 88078585|info@psychoexir.com

“فن تمرکز” برای کنترل هیجانات

2019-11-02T22:32:22+03:30By |درمان های روانشناسی|

وقتی احساس نا امیدی می کنید و از کودک خود عصبانی هستید، تمرکز شما بر چه موضوعی است؟ آیا مانند بیشتر والدین بر رفتار بد کودک و چگونگی واکنش در مقابل آن متمرکز می شوید یا بر این نکته پافشاری می کنید که دوست دارید او چه رفتاری داشته باشد؟ به هرحال تمرکز بر رفتار بد، [...]

آیا هیجانات می توانند به سلامت ما لطمه بزنند؟

2019-11-20T13:57:31+03:30By |روانشناسی سلامت|

رویدادهای استرس زا، درماندگی هیجانی و ارزیابی ما از رویدادهای نامطلوب، تاثیر اساسی بر روی سلامت ما دارند. عوامل روانشناختی، می توانند موجب آغاز و تشدید آسیب جسمی به بدن ما شوند؛ این آسیب می تواند موقتی یا دائمی باشد. عاملی که برای یک فرد استرس زاست، ممکن است برای فرد دیگر، استرس زا نباشد؛ عمدتا [...]