سرایت استرس دانش آموزان و معلمان به یکدیگر و فرسودگی شغلی معلمان

۱۳۹۸/۹/۱۱ ۱۹:۱۵:۳۸By |روانشناسی شناختی, روان‌شناسی کودک|

نتایج یک تحقیق در دانشگاه بریتیش کلمبیا نشان می دهد که فرسودگی شغلی معلمان و سطح استرس دانش آموزان، با هم ارتباط دارد. نتایج مطالعات محققان این مطالعه که در [...]

عوامل فشار زای شغلی

۱۳۹۸/۱۰/۷ ۱۲:۵۷:۵۶By |مدیریت منابع انسانی|

فشار روانی و تأثیر آن بر کارکنان در محیط کاری، در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. افراد فقط در محیط کار زندگی نمی کنند، بلکه آنچه کارکنان [...]

Go to Top