مزایای نوشیدن آب

2018-05-21T17:32:57+04:30By |تغذیه و سلامت روان|

بدن بدون آب، زنده نمی ماند. آب به تنفس بدن کمک می کند، زیرا سبب مرطوب شدن ریه ها می شود. به همین دلیل مقداری از آب مصرفی روزانه صرف کار ریه ها می شود و همراه بازدم از بدن خارج می گردد. اگر این آب جایگزین نشود، مشکلات تنفسی به وجود می آید. کسانی که [...]