مشکل ابراز عشق همسرتان را حل کنید

2020-02-08T18:59:01+03:30By |عشق، جوانان و ازدواج|

ابراز عشق نامزدم از لحاظ احساسی بسیار بسته است و ابراز عشق نمیکند، اعتماد چندانی به عشق ندارد، چون در گذشته چندین بار از لحاظ احساسی به سختی آسیب دیده است. او وانمود می کند به ابراز احساسات و عواطف، علاقه ی چندانی ندارد و می گوید: به این قبیل مزخرفات احتیاجی نیست. هر گاه می [...]