کلینیک اعصاب و روان

2019-06-12T15:00:26+04:30By |مراکز روانشناسی تهران|

در مرکز مشاوره و روانشناسی اکسیر خدمات تخصصی و فوق تخصصی روانپزشکی در گروه های سنی مختلف (کودک - نوجوان - بزرگسال) به مراجعین محترم ارائه می گردد. افرادی که به مشاوره های روانپزشکی نیاز دارند، همچنین افرادی که از بیماری های روحی مانند افسردگی، وسواس، اسکیزوفرنی، مانیا و ... رنج می برند؛ می توانند به دپارتمان اعصاب [...]