شماره تماس : 88571800 - ۷۷۸۸۲۸۱۷ – ۷۶۷۱۰۸۱۹ - 88078585|info@psychoexir.com

کارتون های خیالی و باب اسفنجی، یادگیری را کاهش می دهد!

2019-12-28T18:29:36+03:30By |روان‌شناسی کودک|

کارتون خیالی کودکانه تماشاي کارتون خیالی که روند سريع دارند، سرشار از تصاوير و اتفاقات پرحادثه و غيرواقعي هستند، بر روي يادگيري کودکان تاثير منفي مي گذارد. تماشای کارتون خیالی باب اسفنجی "باب اسفنجي– شلوار چهارگوش" نام کارتوني داراي شخصيت هاي خيالي است که در اعماق دريا اتفاق مي افتد و بسياري از بچه هاي خردسال [...]

کارتون هاي خيالي، 50درصد يادگيري کودکان را کاهش مي دهد!

2019-04-28T19:45:04+04:30By |روان‌شناسی کودک|

کارتون تماشاي کارتون هايي که روند سريع دارند، سرشار از تصاوير و اتفاقات پرحادثه و غيرواقعي هستند، بر روي يادگيري کودکان تاثير منفي مي گذارد. "باب اسفنجي– شلوار چهارگوش" نام کارتوني داراي شخصيت هاي خيالي است که در اعماق دريا اتفاق مي افتد و بسياري از بچه هاي خردسال سراسر دنيا آن را تماشا [...]