شماره تماس : 88571800 - 88078585 - ۷۷۸۸۲۸۱۷ – ۷۶۷۱۰۸۱۹|info@psychoexir.com

آسیب شناسی سازمان

2020-01-02T14:15:38+03:30By |مدیریت منابع انسانی|

اگر در محل کار خود کمی به اطراف نگاه کنیم، ممکن است از خود بپرسیم، چه تعداد از همکاران ما واقعا از محیط کار خود و کاری که انجام می دهند، لذت می برند؟! اگر واقع بینانه به این موضوع نگاه کنیم، می توان گفت در بسیاری از سازمان های کنونی، وضع چندان جالب نیست. براساس [...]

توصیف شغل یک روانشناس سازمانی

2020-01-06T12:45:28+03:30By |مدیریت منابع انسانی|

این رشته ی در حال توسعه، مشاغل زیادی را پیشنهاد می کند. در اینجا به برخی از آن ها اشاره می کنیم... محل کار باید به گونه ای اداره شود تا محیط مناسب و کارآمدی برای پرورش موفقیت باشد. در تجارت، وقتی کارمندان شاد و سلامت باشند، کیفیت زندگی در اولویت قرار می گیرد و زیربنای [...]