چپ دستی یا راست دستی

۱۳۹۸/۹/۱۳ ۲۲:۲۵:۴۵By |روانشناسی شناختی|

اگر نگاهی به تاریخچه ی زندگی مشهورترین افراد چپ دست بیندازید و فلسفه چپ دستی، به نام هایی چون «آلبرت انیشتین» برمی خورید، حتی ممکن است به افرادی که چپ [...]