بیماری لویی بادی ، جنونی مشابه آلزایمر

۱۳۹۹/۸/۸ ۱۶:۵۳:۰۷By |اختلالات بالینی بزرگ‌سال|

لویی بادی بيماری لویی بادی (Lewy body) وضعيتی است كه منجر به جنونی بسيار مشابه با بيماری آلزايمر مي شود. البته اين بيماری هم در ماهيت دقيق نشانه ها و هم [...]