شماره تماس : 88571800 - ۷۷۸۸۲۸۱۷ – ۷۶۷۱۰۸۱۹ - 88078585|info@psychoexir.com

نحوه و اصول پاداش دادن به کودکان

2019-12-08T10:31:16+03:30By |روان‌شناسی کودک|

پاداش دادن به کودک متأسفانه خیلی از والدین تصور می‌کنند انجام کارهای خوب وظیفه کودک است و به همین دلیل نیازی به پاداش دادن به کودک نمی‌بینند. والدین باید کارهای خوب کودک را مورد توجه قرار دهند. تشویق از ابزارهایی است که والدین برای تربیت کودک به کار می‌گیرند. در روانشناسی و تعلیم و تربیت، امر [...]

تاثیر پاداش بر عملکرد کارکنان

2019-12-28T16:03:09+03:30By |مدیریت منابع انسانی|

كاركنان بايد برای انجام كارها به نحو مطلوب و تداوم در بهتر انجام دادن كار، پاداش مناسب دريافت نمايند. مديران در خيلی از مواقع به اين موضوع كه پاداش هرچند كوچک، بر عملكرد كاركنان تاثير دارد، واقف نيستند. در اين رابطه مثالی از نظر خواهد گذشت؛ فرض كنيد برای انجام بخشی از كارهای سازمان، از استراحت [...]