ویژگی های افراد با هوش اقتصادی بالا

2019-10-12T20:59:30+03:30By |روان‌شناسی فردی|

همه افراد به دنبال یک زندگی مفرح هستند و برای دستیابی به این هدف سخت کار می کنند. وقتی کسی به یک باره پولدار می شود همه تعجب می کنند که چه اتفاقی افتاده است!! همه پیش خود می گویند که شاید خوش شانس بوده یا پول پیدا کرده است. ولی هیچ موفقیتی یک شبه به [...]