16 راه برای تبدیل شدن به فرد عاقل و بالغ

2019-06-02T12:25:47+04:30By |روان‌شناسی اجتماعی|

مگر اینکه بخواهید با یک کودک ازدواج کنید (که در این حالت "کمال" بالاجبار به شما تزریق می شود) در این حالت وقت کافی دارید که در حین رابطه رشد کرده و بزرگ شوید. روش های زیر به شما کمک می کند که راه رسیدن به کمال را آسانتر طی کنید. فاکتورهای اجتماعی   1- مسئولیت [...]