شماره تماس : 88571800 - ۷۷۸۸۲۸۱۷ – ۷۶۷۱۰۸۱۹ - 88078585|info@psychoexir.com

افرادی كه خود تخریبی دارند، روابطشان چگونه است؟

2019-06-02T14:57:49+04:30By |شخصیت شناسی|

یكی از زمینه های خودتخریبی در روابط است. در اینجا به 5 نوع خودتخریبی در روابط اشاره می كنیم. "تو به حرف من گوش نمی كنی": معاشرت ضعیف، روابط را خراب می كند معاشرت ضعیف، موجب مشكلات زیادی در روابط می شود. نتیجه گیری های عجولانه، تلاش در خواندن ذهن افراد به جای گفتگو با آنها [...]

افرادی كه خود تخریبی دارند، در محیط کار چگونه اند؟

2019-06-02T14:57:49+04:30By |شخصیت شناسی|

دسته ای از رفتارهای مخرب آنهایی هستند كه به طور مستقیم موفقیت ما را در محیط كار كاهش می دهند. این رفتارها و عادات مخرب ممكن است،‌ به صورت ناخودآگاه باعث احساس شكست و نارضایتی از كار شود. آگاهی از نتایج ناخوشایند این رفتارهای مخرب، اولین قدم به سوی تغییر است. عادات رفتاری مخرب در محیط [...]

ویژگی شخصیتی افراد خود تخریب گر

2019-06-02T14:58:42+04:30By |شخصیت شناسی|

افرادی كه خود را تخریب می كنند دارای ویژگی های شخصیتی خاصی هستند در ادامه به چند نمونه از این ویژگی ها اشاره شده است. ویژگی های افراد خود تخریب گر مسائل را بزرگتر از آنچه كه هست می بینند. معمولاً خود را در وضعیتی قرار می دهند كه شكست بخورند. از درد و بیماری های [...]