شماره تماس : 88571800 - ۷۷۸۸۲۸۱۷ – ۷۶۷۱۰۸۱۹ - 88078585|info@psychoexir.com

واقعیت درمانی ، تاریخچه، مبانی و تکنیک ها

2020-07-07T12:30:27+04:30By |درمان های روانشناسی|

ویلیام گلاسر در سال 1925 متولد شد. وی در 19 سالگی مدرک لیسانس شیمی گرفت، در 28 سالگی از دانشکده پزشکی فارغ‌التحصیل شد و در 36 سالگی نیز از هیئت روان‌ پزشکی گواهینامه گرفت. نارضایتی گلاسر از آموزش‌ های روان‌ کاوی، زمینه‌ ساز ابداع واقعیت درمانی توسط وی شد... گلاسر در سال 1956 روان‌ پزشک و [...]

تئوری انتخاب و اصول آن

2019-10-30T18:43:41+03:30By |درمان های روانشناسی|

با استفاده از تئوری انتخاب، تا چه اندازه می توانید آزادی و اختیار شخصی بیشتری را تجربه کنید؟ در این فصل به ده اصل تئوری انتخاب می پردازیم. با پیروی از این ده اصل است که می توانیم آزادی و اختیار شخصی خود را ابتدا تعریف و سپس باز تعریف کنیم... اصول تئوری انتخاب تنها فردی [...]

اعتیاد مثبت – تغییر در عادات رفتاری

2019-10-31T14:36:37+03:30By |درمان های روانشناسی|

کتاب «اعتیاد مثبت»، نوشته‌ ی ویلیام گلاسر است... در این کتاب، ویلیام گلاسر، بحث خود را اینگونه شروع می‌کند: «قسمت عمده‌ ای از نوشته‌ ها، تحقیقات و افکار و بحث‌ های ما، در خصوص جنبه‌ های منفی اعتیاد بوده است.» همه چیز بستگی به ما دارد او معتقد است که درد و رنج و غمگین بودن، [...]