شماره تماس : 88571800 - ۷۷۸۸۲۸۱۷ – ۷۶۷۱۰۸۱۹ - 88078585|info@psychoexir.com

باز سازی خود پس از خیانت

2019-06-02T12:47:01+04:30By |عشق، جوانان و ازدواج|

وقتی كه شما متوجه می شوید كه همسرتان به شما خیانت كرده می تواند بسیار مخرب و ویرانگر باشد. ضربه بسیار شدیدی خواهد بود كه با وجود اعتماد تمام و كمالی كه به شریكتان داشتید متوجه بشوید كه با  تمام مدت با دروغ زندگی می كردید. اعتماد به اندازه عشق و تعهد، به خطر می افتد. [...]

واکنش متفاوت مردها و زن ها به خیانت

2019-06-02T12:51:01+04:30By |عشق، جوانان و ازدواج|

خیانت های زناشویی مردها و زنها علی رغم واکنش هیجانی تقریبا یکسان، محرکهای متفاوتی از خیانت به واکنش های ان ها دامن می زند. در تحقیق کلاسیک باس و همکاران نشان داده شد که مردان به خیانت جنسی و زنان به خیانت عاطفی همرانشان واکنش شدیدتری نشان می دهند. و اما چند نکته: 1. [...]