شماره تماس : 88571800 - ۷۷۸۸۲۸۱۷ – ۷۶۷۱۰۸۱۹ - 88078585|info@psychoexir.com

مشخصات شخصیت نمایشگر

2020-02-15T17:30:52+03:30By |اختلالات بالینی بزرگ‌سال, شخصیت شناسی|

ویژگی های شخصیت نمایشگر -او درموقعیت هایی که مرکز توجه نباشد،احساس راحتی نمی کند. -او از لحاظ جنسی دیگران را ترغیب و وسوسه می کند. -او رفتاری سطحی دارد که سریعاً تغییر می کند. - او از ظاهرش برای جلب توجه دیگران استفاده می کند. -صحبت های او سبک امپرسیونیستی است و جزئیات زیادی ندارد. -او [...]

اختلال شخصیت نمایشی

2019-06-02T13:26:44+04:30By |شخصیت شناسی|

... اصطلاح نمایشی یعنی هنرپیشه. افراد مبتلا به این اختلال دوست دارند خودشان را به صورت بسیار شورانگیز و دراماتیک ابراز کنند و همیشه در کانون توجه باشند و از بی توجهی دیگران نسبت به خودشان عذاب می کشند. اختلال شخصیت نمایشی (اختلال شخصیت هیستریایی) افراد مبتلا به اختلال شخصیت نمایشی از کانون توجه بودن لذت [...]