راز های دستیابی و به رویاها…

2019-06-02T16:09:55+04:30By |مثبت‌اندیشی|

بسیاری از مردم فكر می كنند برای رسیدن به موفقیت باید بهایی بپردازند. آنها شادی و خوشحالی خود را به تعویق می اندازند و باور دارند زمانی كه به آن موفقیت می رسند، خوشحال خواهند شد. آنها در طول رسیدن به موفقیت خود را فرسوده می كنند و فكر می كنند كه راه درستی را در [...]