شماره تماس : 88571800 - ۷۷۸۸۲۸۱۷ – ۷۶۷۱۰۸۱۹ - 88078585|info@psychoexir.com

بد رفتاری با کودکان باعث تغییرات اپی ژنتیکی در آن ها می شود.

2020-01-18T18:52:29+03:30By |روان‌شناسی کودک|

بد رفتاری با کودکان  بد رفتاری با کودکان می تواند باعث تغییرات اپی ژنتیکی در آن ها شود. تنبیه و سوء رفتار با کودک می تواند بر قابلیت پاسخگویی او به شرایط استرس زا تاثیر منفی گذاشته و او را مستعد ابتلا به بیماری روانی کند. بد رفتاری با کودکان و تنبیه آها اغلب به رنجی [...]

تنبیه سکوت یا قهر کردن با کودک

2020-01-02T16:24:37+03:30By |روان‌شناسی کودک|

قهر کردن گاهی قهر کردن با کودک آثار سوء بیشتری نسبت به تنبیهات فیزیکی دارد. وقتی ما با کودکمان قهر می کنیم در حقیقت به او این پیام را می دهیم که تو بی ارزش و بی مقدار هستی. این قدر بد و دوست نداشتنی هستی که حتی تو را تنبیه نمی کنم چون از شدت [...]