سختگیری بر خود آسان است!

2019-10-12T20:30:46+03:30By |روان‌شناسی فردی|

در طول 20 سال گذشته از زندگی من یک جنبه فراگیر در شخصیت من بوده که هم مرا به پیش می برد و هم آرزو دارم از شرش خلاص شوم و آن این است که بر خودم سخت میگیرم. من نمیدانم این سختگیری که همیشه باید همه چیز به بهترین شکل انجام شود از کجا در [...]