درمان اعتیاد به مواد نارکوتیک و الکل با نالترکسون

2017-12-26T18:08:07+03:30By |داروهای روانپزشکی|

نالترکسون Naltrexone نام تجاری: Revia, Vivitrol طبقه بندی درمانی نالترکسون، داروی مخدر , نارکوتیک ویژه ای است که اثرات دیگر داروهای نارکوتیک را متوقف می کند. نالترکسون برای درمان وابستگی به مواد نارکوتیک یا اعتیاد به الکل مورد استفاده قرار می گیرد. راهنمایی های کلی اگر شما شرایط زیر را دارید، قادر به استفاده از نالترکسون [...]