از کجا موضوع تحقیق روانشناسی پیدا کنم؟!

2019-02-25T18:40:51+03:30By |اخبار اکسیر|

آیا می خواهید تحقیقات روانشناسی داشته باشید اما نمی دانید از کجا شروع کنید؟ بسیاری از دروس روانشناسی آزمایشگاهی به گونه ای است که دانشجو لازمست خودش تحقیقاتی انجام دهد. اگر شما نیاز به یک آزمایش در این زمینه دارید مکان هایی وجود دارند که می توانید از آنها الهام بگیرید. پیدا کردن یک ایده ی [...]