موسیقی و هیجانات

2019-11-26T12:26:34+03:30By |روانشناسی شناختی|

موسیقی توانایی تحریک احساسات قوی درون ما را دارد و این کاملا درست است. ما موسیقی را احساس می کنیم، تا حدی که حتی از آن، برای ایجاد یک حالت خاص در درون خودمان استفاده کنیم. اگر بو، جرقه ای برای یادآوری خاطرات است، موسیقی جرقه ای برای هیجانات و احساسات ما است. دلایل ارتباط موزیک [...]